Jak sprzedać działkę ROD?

Niektórych może dziwić pytanie, jak sprzedać działkę ROD. Przecież działkowiec, jest we wspólnocie działkowców, ma kontakt z zarządem ROD, więc powinien znać zasady, status wspólnoty, a nawet często też samych członków zarządu. Jednak są też osoby, które „dostały” działkę po np. rodzicach i nie zamierzają jej uprawiać. Przykładowo, ich potrzeby w tym zakresie spełnia dom jednorodzinny z ogrodem, który posiadają lub planują kupić. Są różne powody.

Czy działkę ROD można sprzedać? Nie, ale…

Działki ROD faktycznie nie można sprzedać, bo działkowiec nie jest  właścicielem, działki, a jedynie dzierżawi ją od danej organizacji takiej jak np. stowarzyszenie „działkowców”. Więc działkowiec nie zostaje właścicielem działki, którą uprawia i na której odpoczywa, a jedynie wynajmuje ją.

Inni czytali: Filmy wideo działek z drona

Przedmiotem sprzedaży jest więc prawo działkowca do dzierżawy. Czyli sprzedający za opłatą pozbywa się prawa do dzierżawy na rzecz kupującego. Oczywiście wpływ na cenę mogą mieć różne rzeczy, które dotychczasowy „właściciel” działki na niej wykonał, jak mała architektura, wszelkie ulepszenia, udogodnienia, także ogrodzenia, chodniki z kostki itd. Wlicza się tu też nasadzenia (sprzedające niejako zawiera je w proponowanej  cenie).

Odpowiadając na pytanie, czy działkę na Rodzinnym Ogrodzie Działkowym można sprzedać, można powiedzieć, że pieniądze bierze się za odstąpienie praw do działki. Czyli nowy „właściciel” płaci i ma prawo odtąd działką rozporządzać, oczywiście bez prawa do jej sprzedaży. Także i umowa przeniesienia praw do działki musi być sporządzona na piśmie. Zgodę na przeniesienie prawa musi teraz wydać zarząd ROD.

Co to jest ROD?

Skrót ROD oznacza „Rodzinny Ogród Działkowy„. Jest to typ osiedla lub społeczności, która skupia się na działalności ogrodniczej i rekreacyjnej, zazwyczaj na niewielkich działkach, które są użytkowane przez członków ROD. Członkowie ROD korzystają z tych działek do uprawiania warzyw, kwiatów i innych roślin, a także jako miejsce wypoczynku i rekreacji.

ROD to zazwyczaj organizacje, które mają swoje regulacje, statuty i zarządy, które nadzorują działalność ogrodów działkowych. W ROD często obowiązują pewne zasady dotyczące użytkowania działek, opłat, zachowania ogrodniczego charakteru, a także zasad związanych ze sprzedażą lub dzierżawą działek.

Zobacz także: Jak szybko sprzedać działkę?

Czy działkę ROD można sprzedać?

Ograniczenia i przepisy dotyczące sprzedaży działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych (ROD) często są spisane w statutach lub regulaminach poszczególnych ROD. Przykładowe restrykcje:

  • Przed przystąpieniem do sprzedaży trzeba najczęściej uregulować wszelkie zaległe opłaty i składki związane z działką w ROD.
  • Często obowiązuje zasada, że przed sprzedażą działki innym osobom, członkowie ROD mają pierwszeństwo zakupu. Jeżeli nikt z członków nie wyrazi chęci, dopiero wtedy można poszukiwać zainteresowanych spoza ROD.
  • Mogą istnieć określone kryteria, jakie należy spełnić w umowie sprzedaży. Przykłady to utrzymanie charakteru ogrodniczego działki oraz przestrzeganie wytycznych dotyczących pielęgnacji otoczenia.
  • W większości przypadków sprzedaż działki w ROD wymaga uprzedniej akceptacji przez zarząd. To zarząd podejmuje decyzję na podstawie własnych regulaminów oraz statutów ROD.
  • Niektóre ROD ustalają maksymalne ceny, po jakich można sprzedawać działki. To ma na celu powstrzymanie spekulacyjnych działań na rynku nieruchomości.
  • W niektórych sytuacjach ROD mogą mieć restrykcje dotyczące zmiany przeznaczenia działki, np. niemożność przekształcenia jej na cele komercyjne.

Może zainteresuje Cię jak wycenić dom z działką?

domek na działce

Co trzeba zrobić, żeby sprzedać działkę ROD?

Aby sprzedać działkę w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym (ROD), zazwyczaj należy przejść przez następujące kroki:

Przede wszystkim zapoznaj się dokładnie z regulacjami, statutami oraz regulaminem ROD, w którym posiadasz działkę. Te dokumenty zawierają informacje dotyczące sprzedaży działki, ograniczeń, wymogów i procedur.

Często sprzedaż działki w ROD wymaga uzyskania zgody zarządu ROD. Skontaktuj się z zarządem i zapytaj, jakie warunki musisz spełniać.

Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak umowa sprzedaży, aktualne mapy działki, potwierdzenie uregulowania opłat i składek w ROD, oraz inne dokumenty wymagane przez zarząd, którymi też często sam zarząd dysponuje (jak np. mapy).

Zanim zwrócisz się do osób spoza ROD, zaoferuj działkę innym członkom, swojej społeczności ROD. Bywa, że jest to wymóg zarządu ROD, więc warto to sprawdzić na samym początku (oraz to, w jakiej formie to się odbywa).

Sporządź umowę zawierającą wszystkie istotne warunki transakcji.

Nowy nabywca musi często uzyskać akceptację zarządu ROD na dołączenie do społeczności ROD.

Skonsultuj się z prawnikiem — ostrożności nigdy za wiele…

Po transakcji poinformuj zarząd ROD kto jest drugą stroną, aby wszelkie rejestracje i ewidencje były aktualne.

Przed przekazaniem działki nowemu „nabywcy”, upewnij się, że uregulowane są wszelkie zaległe opłaty i składki wobec ROD.